Historia

1955 - 1965

Z inicjatywy Klubu Kulturalno – Towarzyskiego powstaje Koło Przyjaciół Teatru. Mieczysław Kozłowski i Ludwik Dutkiewicz wystawiają dwie komedie "Sublokatorkę" i "Roztwór profesora Pytla". W roku 1962 prezesem i reżyserem teatru zostaje Henryk Krzymuski.

1966 - 1975

Polski Teatr "Stary" w Adelajdzie przedstawia najwybitniejsze przykłady polskiej dramaturgii – Brandstaetter, Morstin, Szaniawski, Mrożek, Zapolska, Jurandot, Fredro

1976 - 1985

Teatr zostaje odznaczony Złotym Krzyżem zasługi przez ówczesny Rząd RP na Uchodźstwie. Premiera "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego ze scenografią Stanisława Ostoi Kotkowskiego to największe wydarzenie tej dekady.

1986 - 1995

Udział w dwóch Festiwalach Sztuki Polskiej POL-ART w Sydney i Adelajdzie. Premiery, m.in. "Ambasador" Mrożka, "Ich czworo" Zapolskiej, "Zemsta" Fredry, program kabaretowy "Ale bomba" wystawiony z okazji 40-lecia Teatru.

Zemsta

1996 - 2000

Udział w Festiwalu Sztuki Polskiej POL-ART w Melbourne. "Moralność pani Dulskiej" w reżyserii Henryka Krzymuskiego, który w roku 1997 otrzymuje stanowisko Honorowego Prezesa. Reżyserem zostaje Marian Gawęda, kierownikiem literackim Ewa Leśniewska, a prezesem Andrzej Munk. Premiery: "Uczta morderców" (Wydrzyński), "Szcześliwe wydarzenie" (Mrożek), "Kaprysy Łazarza" (Grochowiak), "Pępowina" (Kofta), "Żelazna konstrukcja" (Wojtyszko).

2001 - 2005

Program kabaretowy z okazji 45-lecia Polskiego Teatru "Stary" pt. "Nota bene – 45 lat a nam sie ciągle jeszcze chce", "Dom Kobiet"(Nałkowska). Udział w Festiwalu Sztuki Polskiej POL-ART w Sydney (2003). Premiery "Chłopcy" (Grochowiak), "Dwie Blizny" (Fredro), Spektakl z okazji 50-lecia Teatru, zawierający: "Teatr Amatorski" (Bałucki) oraz program kabaretowy pt. "50 lat - Czyżby?!" Teatr za swoją działalność otrzymuje dyplom uznania od Konsula Generalnego RP.

2006 - 2012

2006-2012 Ewa Leśniewska łączy rolę kierownika literackiego z reżyserią. W 2008 roku Andrzej Munk obejmuje funkcję prezesa Pol-Art Adelaide 2009. Teatr bierze udział w tym Festiwalu wystawiając "Gwałtu co się dzieje" A. Fredry. Zmieniają się prezesi Teatru - w latach 2008-2011 jest nim Marek Kobyłecki, a w roku 2011 roku funkcję prezesa obejmuje Joanna Stępniewska. W repertuarze: "Dobry adres" Wł. Zawistowskiego. "Zachciało się wam Kalwarii" Ed. Latko, program poetycki "Niedziela z Herbertem", "Pamiątkowa fotografia" J. Jurandota, "Oto Polska - kabaret" oraz "Gwałtu co sie dzieje" A. Fredry. Z okazji swego 55 lecia Teatru wystawia program pt."Oto Polonia - kabaret". W 2011 aby uczcić 100 rocznicę urodzin Czeslawa Milosza zostaje wystawiona "Sobota z Miłoszem". W roku 2012 publiczność w Adelajdzie ma okazję zapoznać się ze "Sztuką konwersacji" K.Brandysa.

2013

Teatr wystawia "Sztukę konwersacji" w sali konsulatu generalnego RP w Sydney, na zaproszenie Konsula Generalnego. Po rezygnacji Ewy Leśniewskiej, funkcji reżysera podejmuje się Jolanta Ratuszyńska, a kierownictwo literackie obejmują Olimpia NIewiadomska i Elwira Byrt.